Akcie

CFD (Contract for Difference) je investičný nástroj, ktorý vám umožní špekulovať na cenové pohyby podkladových aktív, bez toho aby ste tieto aktíva museli skutočne vlastniť. Ďalšie detaily nie sú na účely tohto článku potrebné.

Podstatné je, že na rozdiel od binárnych opcií si musíte sami zvoliť, pri akej prípadnej strate a pri akom prípadnom zisku obchod ukončíte. Obchod nie je limitovaný časom, záleží len na vás, kedy a za akých okolností (zisk / strata) ho ukončíte.

Pri obchodovaní prostredníctvom CFD váš zisk a strata rastú priamo úmerne s tým, ako sa cena pohybuje vaším smerom alebo proti vám. Čím ďalej ide vami zvoleným smerom, tým väčší zisk, a naopak, čím ďalej ide proti vášmu smeru, tým väčšia strata.

Ako obchodovať CFD

Obchodovanie s CFD je o trochu zložitejšie ako s binárnymi opciami, čaká vás viac rozhodnutí. Dopredu by ste mali vedieť, koľko chcete na daný obchod riskovať peňazí. Táto suma by mala vždy byť len malým zlomkom vášho kapitálu na obchodnom účte.

Majte na pamäti, že potenciálna strata obchodu s CFD nie je implicitne obmedzená výškou investície, musíte sami nastaviť, kedy sa obchod uzavrie, v akej strate a v akom zisku. Potom dôjde k automatickému uzavretiu podľa toho, čo nastane skôr (zisk, strata). Rozhodne neodporúčame obchodovať bez nastavenia automatického obmedzenia straty.

1. Investovaná čiastka

Najprv vyberte sumu, ktorú do obchodu investujete (Amount). Tá spolu s pákou (Multiplier) určí, aký veľký zisk / stratu bude znamenať pohyb ceny podkladového aktíva o jeden bod.

2. Páka

Páka (Multiplier) je nástroj, ktorý vám umožní dosahovať zmysluplných výsledkov v pomere voči investovanému kapitálu. Pákový efekt môže byť užitočný, ale aj nebezpečný, preto ho treba využívať s rozvahou.

Vysvetlime si to na príklade. Zvoľme príklad CFD akcií Googlu.

Keď zvolíte páku x1, bude to znamenať, že pri nákupe akcií nakúpite akcie presne v hodnote, ktorú ste zvolili v bode 1. (investovaná čiastka). To znamená, že keď sa pohne cena akcií o 1 cent vašim smerom, váš zisk vzrastie tiež o 1 cent. A pri opačnom pohybe o 1 cent vaša strata vzrastie tiež o 1 cent.

Keď zvolíte páku x50, bude to znamenať, že nakúpite akcie v 50-krát väčšej hodnote, než je vami investovaná suma do obchodu v bode 1. Takže keď sa cena akcie pohne o 1 cent vašim smerom, váš zisk vzrastie o 50 centov. A opačne, ak pôjde cena o 1 cent proti vám, vaša strata vzrastie o 50 centov.

Pákový efekt teda môže byť mocný sluha, ale zlý pán. Výšku páky by ste mali voliť podľa aktíva, ktoré obchodujete. Keď napríklad budete obchodovať meny, napríklad pár EUR / USD, tak je zrejmé, že páka 1x by vám bola vzhľadom obvyklým pohybom cien k ničomu. Vaše zisky a straty by sa pohybovali v zlomkoch centov. Na menách môžete pre začiatok vyskúšať páku x25, určite však najprv začnite na demo účte.

Páku voľte tiež v závislosti na tom, akú stratu ste ochotní utrpieť v prípade, že váš obchod nevyjde. Popri cenovom grafe v obchodnej platforme vpravo uvidíte mierku Potential profit, ktorá vám ukáže, aký zisk a stratu zaznamenáte v závislosti na veľkosti cenového pohybu. Voľte rôzne páky a uvidíte, ako sa percentá budú meniť.

3. Automatické uzavretie obchodu

Automatické uzavretie obchodu (Position Auto Closing) je veľmi dôležitou funkciou. Nastavíte, kedy sa má obchod sám uzavrieť, a to ako v strate, tak aj v zisku. Ak ste už niekedy obchodovali aj iné nástroje ako binárne opcie, budete poznať anglické termíny Stop loss a Take profit.

V poli „When loss is“ nastavíte, kedy sa má obchod uzavrieť, ak pôjde cena proti vám, teda s akou stratou. Máte tri možnosti, ako určiť okamih automatického uzatvorenia obchodu: podľa veľkosti straty v percentách zostatku na účte, podľa veľkosti straty v peniazoch a pri dosiahnutí určitej ceny.

V poli „When profit is“ nastavíte, kedy sa má obchod uzavrieť, ak pôjde cena vaším smerom, teda v akom zisku. Opäť máte tri možnosti, ako určiť okamih automatického uzatvorenia obchodu: podľa veľkosti zisku v percentách zostatku na účte (Profit Percentage), podľa veľkosti zisku v peniazoch (Profit in Money) a pri dosiahnutí určitej ceny (Asset Price).

Pre orientáciu nezabudnite využiť meradlo vedľa grafu s percentami (Potential Profit), aby ste vedeli, na akej cenovej úrovni dosiahnete akého zisku / straty. Kurzorom myši prejdite na tlačidlo Buy alebo Sell, a mierka sa prispôsobí vám zvoleným parametrom.

Ak použijete percentá, tak môžete ľahko nastaviť, koľko percent zostatku na účte budete riskovať na daný obchod. Potom si len strážte, aby vzhľadom na zvolenú páku bol priestor pre cenový pohyb dosť veľký. Keď budete napríklad riskovať 3% a zvolíte moc veľkú páku, tak vás z obchodu vykopne najmenší pohyb ceny proti vám.

4. Smer obchodu

Posledný krok je po technickej stránke veľmi prostý, iba zvolíte smer obchodu, teda či cena podľa vás porastie (Buy) alebo bude klesať (Sell). Je to ale samozrejme veľmi dôležité rozhodnutie z hľadiska výsledku obchodu, bez poriadnej stratégie sa nezaobídete.

Navyše vzhľadom na to, že u CFD veľkosť zisku a straty nie sú vopred dané, máte tu tieto ďalšie premenné, ktoré rozhodnú o tom, aké budú vaše obchodné výsledky. Existuje prakticky nekonečné množstvo kombinácií, kedy do obchodov vstupovať a kedy ich uzatvárať. Načasovanie výstupov z obchodov je z hľadiska výsledkov rovnako dôležité ako načasovanie vstupov.

Zhrnutie

CFD sú z hľadiska obchodovania komplikovanejší investičný nástroj ako binárne opcie. Na obchodníka sú kladené vyššie nároky, pretože si sám musí určiť, v akej veľkej strate a v akom veľkom zisku obchod prípadne uzavrie. Navyše treba vstrebať pákový efekt a prácu s ním.

Ako vždy platí, že by ste mali v obchodovaní riskovať len také peniaze, ktoré si môžete dovoliť stratiť, pretože môžete dosahovať nielen zisky, ale aj straty. A určite si všetko najskôr vyskúšajte a pripravte na demo účte.