Opcie

Čo sú binárne opcie

Binárne opcie sú jedným z mnohých finančných nástrojov, s ktorým možno obchodovať a zarábať peniaze. Od ostatných nástrojov sa odlišujú predovšetkým jednoduchosťou a prehľadnosťou. Obchodník má preto relatívne jednoduché rozhodovanie o tom, akú binárnu opciu kúpiť.

U binárnych opcií stačí správne predpovedať, či cena podkladového aktíva bude za určitú dobu (minúty, hodiny, dni, týždne) vyššia alebo nižšia, aby ste dosiahli plného zisku v rade desiatok percent (typicky 80% zhodnotenie investície). A je úplne jedno, o koľko sa cena pohne.

Urobme si najskôr krátky exkurz do sveta opcií všeobecne. Opcia je kontrakt, ktorý jeho vlastníkovi dáva právo, nie však povinnosť, kúpiť alebo predať podkladové aktívum za určitú cenu v danom období.

To môže znieť trochu zložito, ale v skutočnosťou obchodovanie opcií zložité naozaj je, teda aspoň v porovnaní s ostatnými finančnými nástrojmi a trhmi, akými sú Forex, futures, komodity alebo akcie.

Pretože je obchodovanie tradičných foriem opcií zložité, sú tu opcie binárne. Tie zjednodušujú opčné obchodovanie na úroveň, ktorá je ľahko zrozumiteľná pre všetkých. Binárne opcie môže teda obchodovať takmer ktokoľvek.

Nebudeme tu zložito formulovať definíciu binárnych opcií, ďaleko lepšie je si povedať, čo obchodníkovi prinášajú a ako fungujú.

Pri obchodovaní binárnych opcií stojí obchodník pred jednoduchou otázkou, aj keď nájsť na ňu správnu odpoveď samozrejme už tak jednoduché nie je. Pri základných binárnych opciách otázka vždy znie: Keď opcia expiruje (vyprší jej platnosť), bude cena nižšia alebo vyššia, než je teraz?

Pokojne si odmyslite slovo opcie, proste budete špekulovať na rast alebo pokles ceny určitého aktíva, napríklad menového páru z Forexu, akciového indexu alebo napríklad komodity. Rovnako ako u bežných opcií je tu časové obmedzenie (expirácia), ktorú si môžete vybrať.

To znamená, že sa budete rozhodovať, či cena pôjde hore alebo dole napríklad v nasledujúcich desiatich minútach, polhodine, hodine, niekoľkých hodinách ale aj dňoch. Keď sa rozhodnete, len určíte sumu, akú chcete do tejto špekulácie investovať, obchod odkliknete, a už len čakáte, až opcia expiruje.

Prečo binárne? Zárobok z binárnych opcií

Slovo binárne v tomto prípade zastupuje fakt, že opcie vám buď zarobí alebo prerobí vopred určenú fixnú čiastku, a je jedno, ako veľmi sa cena pohne. Povedzme, že ste tipovali, že cena pri expirácii opcie (vypršania jej splatnosti) bude vyššia, než je jej aktuálna hodnota. Potom vám stačí, aby cena pri expirácii bola vyššia o jeden jediný tick / pip, a získate plný zisk.

Zisky sa u rôznych opcií líšia. Pohybujú sa rádovo od 65% až po stovky percent, záleží na expirácii a type opcie. Typicky krátkodobé opcie (s minútovou až hodinovou expiráciou) ponúkajú zhodnotenie okolo 80%.

To znamená, že ak do obchodu investujete 100 dolárov a pohyb ceny ste predpovedali správne, získate späť 180 dolárov. 100 späť ako cenu opcie a 80 dolárov ako váš čistý zisk.

Maximálna investícia do jednej binárne opcie sa líši u rôznych maklérov, u niektorých to je „len“ 1000 dolárov, u tých najväčších až 20 tisíc dolárov.

Typy binárnych opcií

Binárnych opcií je niekoľko druhov.

High / Low (Hore / Dole) binárne opcie

Ide o základný typ binárnych opcií, pri ktorých si kladiete otázku: „Až opcia expiruje, bude cena nižšia alebo vyššia než je jej súčasná hodnota?“ Ako už bolo povedané, aby ste zarobili plný zisk, stačí vám, aby cena bola pri expirácii o jediný tick / pip vyššia alebo nižšia.

Above / Below (Nad / Pod) binárne opcie

Pri tomto type opcie odpovedáte na otázku: „Bude cena pri expirácii nad alebo pod určitú úroveň cien (iná ako súčasná cena)?“

Touch / No Touch (Dotkne sa / Nedotkne sa) binárne opcie

Pri tejto binárnej opcii otázka znie: „Dosiahne alebo nedosiahne cena danej cenovej úrovne pred expiráciou opcie?“

Boundary (Hranice) binárne opcie

Ak budete obchodovať s týmto typom binárnych opcií, kladiete si otázku, či sa cena bude v momente expirácie opcie nachádzať vo vnútri alebo mimo vopred určenej hranice.

60 seconds (60 sekúnd) binárne opcie

Jedná sa o druh klasických opcií High / Low, ktorý je špecifický tým, že expirácie opcie je len 60 sekúnd. Odpovedáte teda na otázku, či za obyčajnú jednu minútu bude cena vyššia alebo nižšia ako je teraz.

KIKO (Knock-In a Knock-Out)

Jediný druh binárnych opcií, pri ktorých nerozhoduje o uzavretí obchodu čas, ale cena. Brokerom sú stanovené dve cenové úrovne, jedna nad a jedna pod aktuálnou cenou. Úlohou obchodníka je správne predpovedať, ktorá z týchto cenových úrovní bude zasiahnutá skôr, pričom je jedno, kedy k tomu dôjde.

Ladder (Rebrík)

Najkomplikovanejší druh binárnych opcií. Na každú stranu od aktuálnej ceny je brokerom stanovených niekoľko cenových úrovní, ktoré tvoria pomyselný rebrík. Obchodník môže špekulovať, pod alebo nad ktorou úrovňou cena pri vypršaní splatnosti opcie bude, pričom vypísaná návratnosť pre každú úroveň nie je do otvorenia obchodu fixná, ale premenlivá v závislosti nad tom, kde sa aktuálne nachádza cena.

Pre ľahšie pochopenie sa môžete pozrieť na konkrétne obchody s binárnymi opciami.

Ako prebieha obchodovanie

Ako v praxi prebieha obchodovanie s binárnymi opciami? Aby ste mohli obchodovať, potrebujete obchodný účet, ten vám poskytne broker. Pre začiatok by ste mali použiť demo účet, ktorý je úplne zadarmo.

Keď máte účet, tak obchodovanie prebieha tak, že si zvolíte podkladové aktívum (napríklad akcie Googlu), ktoré chcete obchodovať, a musíte sa rozhodnúť, že jeho cena podľa vás bude rásť alebo klesať. A tiež v akom časovom úseku, teda či bude vyššia alebo nižšia za hodinu, pol hodiny, štvrť hodiny atď.

Potom už len ostáva rozhodnúť, koľko do daného obchodu chcete investovať. Takže si napríklad poviete, že cena akcií Googlu podľa vás bude za hodinu vyššia než je teraz, a do tohto obchodu investujete 10 eur. Ak budete mať pravdu a cena akcií bude za hodinu naozaj vyššia, zarobíte 8 eur ako čistý zisk. Ak mať pravdu nebudete, prerobíte investovaných 10 eur (ak obchodujete na demo účte, tak samozrejme pôjde len o virtuálne peniaze).

Týmto spôsobom realizujete každý obchod. Obchodov môžete realizovať koľko chcete. Môže ich byť aj niekoľko naraz, žiadne obmedzenia nie sú, len vám musí stačiť obchodný kapitál na účte. Ak napríklad máte na účte 100 eur, nemôžete naraz otvoriť viac obchodov než za 100 eur.

V praxi samozrejme ale nie je vhodné investovať všetko naraz, správne by ste mali naraz riskovať len 2 až 3 percentá obchodného kapitálu. Dôvodom je, že pri obchodovaní je potrebné počítať s tým, že nebudete mať len ziskové, ale aj stratové obchody. To je úplne normálne. Cieľom je vždy, aby zisky prevýšili straty. Musíte ale byť pripravení na viac strát za sebou, a preto nemôžete riskovať všetko naraz.